Menu
Cosul tau

Notificare de confidentialitate

Această Notificare de confidenţialitate se aplică tuturor datelor personale pe care ni le furnizaţi şi, de asemenea, tuturor datelor personale pe care le colectăm despre dumneavoastră, fie despre modul în care utilizaţi site-ul nostru web (prin „cookie-uri”).

1. CINE SUNTEM?

Natural Parenting SRL Cui: 35363696; Nr.ORC/an: J23/4607/2015 acţionează ca operator de date. Aceasta înseamnă că Natural Parenting SRL decide cum şi în ce scopuri sunt procesate datele dumneavoastră personale.

2. CUM NE PUTEŢI CONTACTA

Pentru întrebări legate de protecţia datelor, pentru a vă exercita drepturile sau pentru a înregistra o reclamaţie, contactaţi responsabilul cu protecţia datelor printr-un mesaj e-mail, la adresa specificată mai jos. Ne puteţi contacta şi expediind un mesaj prin poştă la următoarea adresă.

Detalii pentru contactarea responsabilului cu protecţia datelor al Natural Parenting SRL

Natural Parenting SRL are un responsabil pentru protecţia datelor (DPO – Data Protection Officer) căruia îi puteţi adresa întrebările dumneavoastră

Detalii pentru contactarea DPO:

E-mail: zsolt@natural-parenting.com Adresa poştală: În atenţia: DPO; Amurgului 37, Popesti-Leordeni, Ilfov, RO

3. DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE – CE ÎNSEAMNĂ?
Datele personale au legătură cu o persoană în viaţă care poate fi identificată clar din datele respective, în particular numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, numărul cardului de credit sau contul bancar sau informaţii de interes special. Identificarea se poate face numai pe baza acestor informaţii sau în conjuncţie cu orice alte informaţii intrate pe alte căi în posesia operatorului sau pretabile pentru a intra într-o astfel de posesie.

4. CUM COLECTĂM DATELE PERSONALE?
Datele dumneavoastră personale sunt colectate prin site-ul nostru web.

5. DE CE COLECTĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE? (SCOPURILE PROCESĂRII DATELOR)
Colectăm şi utilizăm datele dumneavoastră personale în următoarele scopuri:

a) În scopul procesării comenzii dumneavoastră colectăm următoarele date: numele, prenumele, numerele de telefon, e-mail.

b) În scopul livrării serviciilor pe care le-aţi achiziţionat de la noi colectăm următoarele date: numele, prenumele, adresele, numerele de telefon.


c) Pentru comunicarea cu dumneavoastră (de exemplu, în eventualitatea stocului lipsa pe un produs comandat). În acest scop colectăm următoarele date: numar de telefon.

d) Pentru a vă trimite newslettere. În acest scop colectăm următoarele date: adresa de email.

e) Pentru respectarea prevederilor obligatorii ale legislaţiei în vigoare. În acest scop colectăm următoarele date: date personale legate de date personale legate de facturare (nume, prenume, adresa, companie)

6. BAZA LEGALĂ A PROCESĂRII DATELOR
Baza legală a activităţilor de procesare a datelor indicate la punctele a)-e) din Secţiunea 5 a acestei Notificări de confidenţialitate este formată din Subsecţiunea (a), Paragraful (1) din Articolul 5 din Legea CXII din 2011 privind dreptul la auto-determinare informaţională şi la libertatea informaţiei (denumită în continuare Legea libertăţii informaţiei), adică pe baza consimţământului dumneavoastră, iar începând din 25 mai 2018 şi din Articolul 6 (1) (b) din Regulamentul General pentru Protecţia Datelor (Regulamentul nr. 2016/679 al Parlamentului şi Consiliului European) (GDPR), conform căruia astfel de activităţi de procesare sunt necesare pentru derularea unui contract sau pentru a parcurge etapele, la solicitarea subiectului datelor, pentru intrarea într-un contract.

Baza legală a activităţilor de procesare a datelor indicate la punctele f)-g) din Secţiunea 5 din această Notificare de confidenţialitate este formată din Subsecţiunea (a), Paragraful (1) din Articolul 5 şi Subsecţiunea (a), Paragraful (2) din Articolul 5 ale Legii libertăţii informaţiei, adică pe baza consimţământului dumneavoastră, iar începând din 25 mai 2018 şi din Articolul 6 (1) (a) şi Articolul 9 (2) (a) din GDPR, adică astfel de activităţi de procesare se vor efectua pe baza consimţământului dumneavoastră.

Baza legală a activităţilor de procesare a datelor indicate la punctele h-i) din Secţiunea 5 din această Notificare de confidenţialitate este formată din Subsecţiunea (a), Paragraful (5) din Articolul 6 din Legea libertăţii informaţiei, adică pe baza consimţământului dumneavoastră, iar începând din 25 mai 2018 şi din Articolul 6 (1) (f) al GDPR, adică astfel de activităţi de procesare se vor baza pe interesul legitim al Natural Parenting SRL. Dacă baza legală este interesul legitim al Natural Parenting SRL, vom ţine cont cu atenţie de interesele dumneavoastră şi de drepturile şi libertăţile dumneavoastră fundamentale, stabilind dacă acestea au prioritate faţă de astfel de interese legitime (testul de echilibrare).

Baza legală a activităţii de procesare a datelor indicată la punctul j) din Secţiunea 5 din această Notificare de confidenţialitate este formată din Subsecţiunea (b), Paragraful (1) din Articolul 5 şi Subsecţiunea (a), Paragraful (5) din Articolul 6 ale Legii libertăţii informaţiei, adică pe baza consimţământului dumneavoastră, iar începând din 25 mai 2018 şi din Articolul 6 (1) (c) din GDPR, adică o astfel de activitate de procesare este necesară pentru a respecta obligaţiile legale.

Consecinţele refuzului sau eşecul în furnizarea datelor personale

Reţineţi că avem nevoie de datele personale enumerate în Secţiunea 5 a) si 5 b) pentru a putea să vă furnizăm, în totalitate sau parţial, serviciile si / sau produsele pe care le-aţi solicitat.

Dacă vă retrageţi consimţământul sau dacă nu ne oferiţi consimţământul pentru utilizarea datelor sensibile menţionate în Secţiunea 6.2, este posibil să nu vă putem furniza, în totalitate sau parţial, serviciile sau produsele pe care le-aţi solicitat. Rețineți că, în aceste cazuri, nu veți putea anula sau obține rambursări pentru nicio taxă plătită.

7. CAT TIMP PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE?
Procesăm datele dumneavoastră personale pe perioada necesară realizării scopurilor stabilite prin această Notificare de confidenţialitate sau pe perioada de limitare prevăzută în legislaţia relevantă.

Nu vom păstra datele dumneavoastră personale mai mult decât este rezonabil necesar, si anume, 30 zile pentru informatiile legate de comanda si livrarea si 5 ani pentru informatiile legate de facturi fiscale si statistica. Pentru a respecta legislaţia în vigoare referitoare la păstrarea datelor.

În cazul documentelor contabile, perioada de păstrare este de 5 ani de la închiderea anului fiscal, în concordanţă cu Legea Arhivelor Naționale (16/1996), de Legea Contabilității (82/1991),de OMEF 3512/2008 privind normele metodologice de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile, precum și de Codul Fiscal.

Dacă se iniţiază o procedură disciplinară sau judiciară, datele personale vor fi păstrate până la terminarea procedurilor, inclusiv pe perioada oricăror remedieri posibile, date care urmează, în cazul pretenţiilor civile, să fie şterse la intrarea în vigoare a statutului legii civile de limitare.

În cazul procesării de date pe bază de consimţământ, datele personale vor fi procesate până când se retrage consimţământul.

8. PROCESAREA DATELOR PERSONALE ÎN ALTE SCOPURI
Dacă vom dori să utilizăm datele dumneavoastră personale pentru un scop nou, neacoperit prin această Notificare de confidenţialitate, vă vom furniza o nouă notificare care va explica toate condiţiile legate de noua procesare, înainte ca noua procesare să aibă loc. Dacă este necesar, vă vom cere consimţământul înainte de a începe noua activitate de procesare a datelor.

9. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ DE PROTECŢIE A DATELOR PERSONALE
Conform legislaţiei în vigoare privind protecţia datelor, este posibil să aveţi dreptul

 • să solicitaţi accesul la datele dumneavoastră personale,
 • să solicitaţi corectarea datelor dumneavoastră personale,
 • să solicitaţi ştergerea datelor dumneavoastră personale,
 • să solicitaţi restricţionarea procesării datelor dumneavoastră personale,
 • să solicitaţi portabilitatea datelor,
 • să vă opuneţi procesării datelor dumneavoastră personale (inclusiv să vă opuneţi profilării şi, de asemenea, alte drepturi conectate cu luarea automată a deciziilor),
 • să vă retrageţi consimţământul şi să depuneţi o plângere la autoritatea de supraveghere.

a) Dreptul de acces
Este posibil să aveţi dreptul de a obţine de la noi confirmarea privind faptul că datele dumneavoastră personale sunt procesate sau nu şi, în cazul în care sunt, să solicitaţi accesul la datele personale.

Este posibil să aveţi dreptul de a obţine o copie a datelor personale care au fost procesate. Este posibil să vă solicităm informaţii suplimentare pentru identificare sau pentru alte copii pe care le-aţi solicitat şi este posibil să vă cerem o taxă rezonabilă pe baza costurilor administrative Dreptul de rectificare

Este posibil să aveţi dreptul de a obţine de la noi rectificarea datelor personale incorecte referitoare la dumneavoastră. În funcţie de scopurile procesării, este posibil să aveţi dreptul de a avea date personale incomplete, inclusiv prin modalitatea furnizării unei declaraţii suplimentare.

b) Dreptul de ştergere (dreptul de a fi uitat)
În anumite circumstanţe, este posibil să aveţi dreptul de a ne solicita ştergerea datelor dumneavoastră personale şi este posibil să fim obligaţi să ştergem astfel de date personale. În astfel de cazuri nu vom mai avea posibilitatea să vă furnizăm serviciile noastre.

c) Dreptul de a restricţiona procesarea
În anumite circumstanţe este posibil să aveţi dreptul de a ne solicita restricţionarea procesării datelor dumneavoastră personale. În acest caz, datele respective vor fi marcate şi vor putea fi procesate numai în anumite scopuri.

d) Dreptul de a vă opune şi drepturi legate de luarea automată a deciziilor
În anumite circumstanţe este posibil să aveţi dreptul de a obiecta, în temeiuri legate de situaţia dumneavoastră particulară, în orice moment, faţă de procesarea de către noi a datelor dumneavoastră personale, inclusiv faţă de profilare, şi este posibil să fim obligaţi să nu mai procesăm datele dumneavoastră personale.

În plus, dacă datele dumneavoastră personale sunt procesate pe baza interesului nostru legitim, aveţi dreptul să obiectaţi în orice moment faţă de procesarea datelor personale referitoare la dumneavoastră într-un asemenea scop.

Mai mult, în anumite circumstanţe legate de luarea automată a deciziilor individuale, aveţi dreptul de a obţine intervenţia umană. Vă informăm că Natural Parenting SRL nu aplică mecanismul de luare automată a deciziilor.

e) Dreptul de portabilitate a datelor
În anumite circumstanţe este posibil să aveţi dreptul de a primi datele dumneavoastră personale pe care ni le-aţi furnizat, într-un format structurat, uzual şi care poate fi citit de un aparat (de ex. în format digital) şi este posibil să aveţi dreptul de a solicita transmiterea acestor date către o altă entitate fără impedimente din partea noastră, dacă o astfel de transmisie este tehnic fezabilă.

f) Dreptul de retragere a consimţământului
Atunci când procesarea datelor dumneavoastră personale se bazează pe consimţământul dumneavoastră, vă puteţi retrage consimţământul în orice moment, fără a ne oferi nicio explicaţie şi gratuit, făcând clic pe link-ul furnizat în fiecare newsletter sau prin modificarea preferinţelor in cadrul website-ului prin stergerea istoricul de navigare in browser. Retragerea consimţământului nu afectează caracterul legal al procesării pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Dacă vă retrageţi consimţământul faţă de procesarea de către noi a datelor dumneavoastră personale, este posibil să nu vă mai putem furniza, în totalitate sau parţial, serviciile sau produsele pe care ni le-aţi solicitat.

g) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere
În cazul în care consideraţi că drepturile dumneavoastră privind datele personale au fost încălcate, puteţi, de asemenea, să contactaţi şi să depuneţi o plângere la autoritatea locală pentru protecţia datelor, în particular din statul membru în care aveţi reşedinţa uzuală, locul de muncă sau locul presupusei încălcări.

10. CUM VĂ PROTEJĂM DATELE PERSONALE?
Natural Parenting SRL îşi respectă obligaţiile care îi revin conform legislaţiei în vigoare privind protecţia datelor prin:

 • păstrarea datelor personale în formă actualizată;
 • stocarea şi distrugerea lor în siguranţă;
 • nu se colectează şi nu se păstrează volume excesive de date;
 • protejarea datelor personale împotriva pierderii, utilizării greşite, accesului neautorizat şi divulgării, asigurându-ne în acelaşi timp că s-au luat măsurile tehnice corespunzătoare pentru protecţia datelor personale.

Luăm măsuri tehnice și organizaționale corespunzătoare pentru a asigura protecția datelor dumneavoastră personale împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, modificării, accesului sau divulgării neautorizate, în special în cazul în care procesarea implică transmiterea datelor printr-o rețea, și împotriva altor forme ilegale de procesare.

Natural Parenting SRL, în conformitate cu aceste aspecte, aplică, printre altele, diferite niveluri de drepturi de acces la date, prin care se asigură că la date va avea acces numai persoana autorizată corespunzătoare, ale cărei cunoştinţe despre date sunt necesare pentru a-şi îndeplini obligaţiile care decurg din sau au legătură cu performanţele la locul de muncă.

Acordăm o atenție deosebită transmiterii în siguranță a datelor personale. Aceste date sunt transmise de la computerul dumneavoastră la serverul Natural Parenting SRL prin canale criptate cu ajutorul tehnologiei de vârf Secure Socket Layer (SSL).

11. PARTAJAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE
Natural Parenting SRL se angajeaza ca nu va divulga datele dumneavoastra cu nici o alta entitate fizica sau juridica fara a obtine consimtamantul d-voastra expres inainte. 

Este posibil să transferăm datele dumneavoastră personale către autorități guvernamentale sau instituții de aplicare a legii, cum ar fi poliția și autoritățile de reglementare, la solicitarea acestora și numai în conformitate cu legea aplicabilă sau pentru protejarea drepturilor ori a siguranței clienților, personalului sau bunurilor noastre.

12. COOKIE-URI
Când utilizaţi site-ul nostru web, cookie-urile sunt stocate de browser pe dispozitivul dumneavoastră. Citiţi mai multe despre cookie-urile utilizate de Natural Parenting SRL şi despre modul în care le puteţi bloca, făcând clic aici. Reţineţi că dacă dezactivaţi cookie-urile, este posibil ca site-ul nostru web să nu funcţioneze corect în browserul dumneavoastră. Dorim să ne asigurăm că site-ul nostru web oferă vizitatorilor ceea ce caută și că aceștia beneficiază de cele mai relevante mesaje de marketing. Pentru a atinge acest obiectiv, este posibil să stocăm şi să utilizăm datele dumneavoastră, să generăm profiluri de utilizare pentru studii de piaţă, pentru îmbunătăţiri ale calităţii site-ului nostru web şi a serviciilor noastre, pentru dezvoltări ale serviciilor, pentru a îmbunătăţi performanţele site-ului web, pentru a măsura succesul campaniilor noastre publicitare sau pentru a ne adapta serviciile la nevoile dumneavoastră.

Aveţi dreptul să vă opuneţi în orice moment faţă de utilizarea datelor dumneavoastră pentru generarea de profiluri de utilizare aşa cum s-a descris mai sus.

Este posibil să transferăm date care nu vă identifică personal precum, dar fără limitare la, informaţii demografice anonime şi despre comportamentul online către partenerii noştri contractuali în scopul cercetărilor de piaţă. “Date care nu vă identifică personal” înseamnă, în acest sens, că vă modificăm datele personale astfel încât informaţiile privind circumstanţele personale sau materiale nu vă pot fi atribuite sau astfel de atribuiri ar necesita un volum disproporţionat de timp, cheltuieli şi efort. Stocăm datele trimise către site-ul nostru web de browserul și dispozitivul dumneavoastră în timpul procesului de rezervare. Aceste date nu vor fi dezvăluite către terțe părţi decât în forme agregate care nu vă pot identifica personal.

13. UTILIZAREA DATELOR PERSONALE ÎN SCOPURI DE MARKETING
Vă trimitem newslettere despre tranzacţiile curente şi ofertele speciale dacă ne-aţi solicitat o astfel de comunicare abonându-vă la astfel de servicii sau dacă ne-aţi furnizat detaliile despre dumneavoastră. Nu vă vom contacta prin mijloace electronice în scopuri de marketing decât dacă v-aţi dat în mod expres consimţământul bifând casetele relevante în formularul de introducere a datelor prin care aţi introdus informaţiile dumneavoastră de contact.

14. MODIFICĂRI ALE NOTIFICĂRII DE CONFIDENŢIALITATE
În cazul în care vom modifica această Notificare de confidenţialitate, vom publica versiunea ei actualizată pe site-ul nostru web.

Această Politică de confidențialitate este în vigoare din 25.05.2018.

Această Politică de confidențialitate a fost actualizata in data de 01.11.2020.

Acest site foloseşte doar cookies care nu stocheaza date personale. Prin continuarea navigarii in site va exprimati acordul expres pentru politica nostra de confidentialitate.